ראש דשא אמיתי או סינטטי?

כולם אוכלים, כולם שותים

לכולם יש כל מיני עניינים

משפחות, תמיד מורכבות.

וכל הזמן יש סידורים.

 

כולם אותו דבר,

אנחנו לא יותר יודעים

לא יותר יכולים

לא יותר או פחות  מוכשרים.

בכלום, אנחנו לא יותר או פחות שווים.

 

אחד מרגיש חשוב אבל הוא סוג של ראש דשא

דשא אורגני, דשא סינטטי, דשא מלאכותי

בסוף כולם צומחים לפי האור והמים

ומכסחים להם את הראש אחת ליומיים

דשא

 

רק בדבר אחד, אנחנו מיוחדים.

אנחנו ישראל, צאצאי אברהם.

הבורא בחר לתת לנו הזמנה

לפתוח לנו עיניים, אזניים

ובעיקר את הלב,

לתת לנו שיטה.

 

הבורא בנו בחר

הבורא אותנו העיר.

וגם לנו יש חופש בחירה,

לקבל בזרועות פתוחות את ההזמנה.

להסכים, להצטרף, להשתתף..

ואפילו להוביל בשיטה

למימוש מחשבת הבריאה.

 

דרך חיבור מיוחד

מגיעים למגע

עם תכונת ההשפעה ואהבה

זהו האור,

שרק כך אותו לעולם יכולים אנו להפיץ.

רק באמצעות שיטה.

 

שיטת חיבור

לפי חכמת הקבלה.

יש בטבע בורא ונברא

כח השפעה וכח קבלה.

בהשתדלות לחיבור

מתגלה מהמסתור כח ה-אנטי חיבור…

ואז יש לנו כבר שתי רגליים

צורך בחיבור

ואנטי חיבור שמהמסתור זה עתה רק התגלה

 

התגובה גם היא מיוחדת ושונה

יחד בתפילה.

מבקשים הכח העליון איזון בין שני הכוחות

והתוצאה מופלאה.

 

משני הכוחות אמצע נבנה

חיובי, מאוזן, חדש.

לא תלוי

לא ברגש של שנאה

לא ברגש של אהבה.

לא בשכל, לא בהבנה.

לא בחיבור ולא בכח האנטי-חיבור שיצא.

אמצע חדש,

נבנה משניהם.

אמצע שהוא. נצחי ושלם.