מרים מתגלה: נשים גדולות ברוחניות

מרים

לאורך ההיסטוריה אנו רואים שנשים היו יותר נסתרות וצנועות מהגברים. אבל בפועל, כפי שמסבירה חכמת הקבלה וגם בני ברוך, הכוח העוצמתי, המכוון והמפתח שפועל מאחורי הקלעים, הוא תמיד כוח האישה. כידוע, מאחורי כל גבר מוצלח עומדת אישה מוצלחת. וברמה הרוחנית, התפקיד המשמעותי והבולט ביותר היה של מרים הנביאה, שהנהיגה את כל הנשים לדאוג לחיבור העם, שבזכותו קרתה יציאת מצרים ובהמשך קבלת התורה סביב הר סיני. כמו שכתוב "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים".

יש נביאה בישראל

דרגת נבואה היא רמה רוחנית שבה האדם מגיע לקשר ישיר עם הכוח העליון, מכיר את הטבע כולו ואת המנגנון הכללי שמפעיל אותו. מרים הנביאה נמצאה בדרגה הרוחנית הזו של הבנה והרגשה כיצד הטבע כולו מתקיים ונמשך לשלמות הסופית של מצב הרמוני, וחיבור בין כל החלקים השונים והמנוגדים. היא פעלה בכל כוחה כדי להביא את העם כולו להיות כמשפחה אחת, לחיבור כאיש אחד בלב אחד במעמד מתן תורה. ולשם כך יצרה חיבור בין כל הנשים שדרשו את מימוש המצב הזה יחד, מכל הגברים שבעם.

חכמת הקבלה: אהבה מעל השנאה

חשוב להבין שהמילה "סיני" היא מלשון שנאה. במעמד הר סיני, הגיע העם כולו לשנאה יוקדת בין כולם. אחרי החיבור והעבודה הרוחנית שנעשתה מאז ימי אברהם ושרה, האגו הגיע שוב לשיא חדש ופירק את הכול. הפירוד התגלה בעוצמה חדשה וקשה מאי פעם. ודווקא אז נדרשה בקשה פנימית מלב העם כולו אל הכוח העליון שיחבר אותם שוב באהבת אחים, בידידות ובתחושת שייכות זה לזה. וכאן נכנסו שוב הנשים לתמונה בכל הכוח.

דווקא הנשים שמרגישות בליבן את הכמיהה לחיים של משפחה אחת מלוכדת, חמה ואוהבת, מרגישות את הצורך ביישום חכמת הקבלה. דווקא הנשים, שבאופן טבעי נמשכות לאווירה של שלום וידידות ולא של מלחמות ומאבקים, הן המוכשרות ביותר למשימה. ולכן מסופר שבמעמד הר סיני כל הנשים עמדו סביב כל הגברים וממש דרשו מהם את זה – להתחבר עכשיו באהבת אחים ולתקן את המצב. ואת האיסוף והחיבור של כל נשות העם סביב המשימה הזו, ביצעה מרים.

ואם אנו רוצים שגם היום, במדינת ישראל של המילניום השלישי יהיה סוף סוף טוב, ומעל לכל הסכסוכים, הרוע והפלגנות תתגלה אווירה אחרת של משפחה טובה ואוהבת, חייב לקום כאן כוח נשי מאוחד. כוח חיובי שיפעל באורה ובשיטתה של חכמת הקבלה לפי קבלה לעם. כמו שמרים איחדה בימי קדם את כל הנשים למען העתיד המשותף של כולם, כך אנו הנשים חייבות לקום ולהתאחד בתביעה משותפת לאיחוד העם ולדאגה לעתיד