המטרה של החברה המיוחדת שלנו

אנחנו התכנסנו כאן כדי לבנות בינינו חברה, המיועדת לכל מי שרוצה להתפתח כאדם. ובכדי להבין מהי התפתחות האדם, נביט במקורות ונגלה שמטרת התפתחות האדם היא שיגלה את כוח האהבה שברא את האדם ואת העולם כולו.

סיבת הבריאה היא להיטיב לכל הנבראים, כוח האהבה שברא אותנו רוצה שאנחנו נהייה מאושרים בעולם. אבל הסיבה שאנחנו לא מקבלים את כל הטוב והתענוג הזה היא ההבדל בין הצורה שלנו לצורה של כוח האהבה. צורתו של כוח האהבה היא אהבה, הוא אוהב ונותן, ואילו אנחנו מקבלים.

לכן אנחנו מתאספים, כדי ליצור חברה שבה כל אחד מאתנו יוכל ללכת ברוח הזו, שמטרתה לאהוב ולתת טוב לכוח האהבה של הטבע. וכדי להגיע למצב כזה של לאהוב ולתת לכוח האהבה לבורא, חייבים להתחיל קודם לאהוב ולתת לבני האדם, וזה נקרא אהבת הזולת.

אהבת הזולת יכולה להיות רק בביטול של העצמי, שכל אחד צריך להיות בשפלות. ומצד שני עלינו להיות גאים בכך שהבורא נתן לנו את האפשרות להיכנס לתוך חברה כזו שבה לכל אחד יש רק מטרה אחת והיא שהשכינה תשרה בינינו.

ולכן, למרות שעדיין לא הגענו למטרה, אבל יש לנו רצון להגיע אליה, גם המצב הזה צריך להיות מאוד חשוב בעינינו. ואף על פי שאנחנו עדיין בתחילת דרכנו, אנחנו מאוד מקווים ומצפים להגיע למטרה הזו הנעלה מכל.